Emilebilir Adezyon Önleyici Jel

Supro jel ameliyat sonrası adezyonların oluşumunu engellemek için kullanılan adezyon önleyici bir jeldir. Enjekte edilir formdadır. Laparoskopide de kullanıma uygun aparatı vardır.

Kullanıma hazırdır ve uygulama alanında kolayca gözlemlenebilir. Uygulanması oldukça kolaydır ve uygulandığında tüm yüzeye yayılır. Uygulamak için herhangi bir extra hazırlığa ve ekipmana gerek yoktur. Dokuda jel formunu korur, kendiliğinden yapışır ve dokuyu sıkıca tutar. Adezyonun güvenilir  bir şekilde önlenmesini sağlar.

Suprojel kullanılmaması peridural fibrosis oluşmasına yol açarak, ikincil bir ameliyatı kaçınılmaz hale getirir.

Abdominal Adezyonlar; Bağırsaklar sindirim sisteminin bir parçasıdır. Abdominal adezyonlar bağırsak düğümlenmesine neden olarak sindirim sistemine zarar verebilir.

Abdominal adezyonlara en yoğun şekilde abdominal cerrahiler sebep olur. Abdominal cerrahiden sonra hastaların büyük bölümünde adezyon oluşumu görülür.

Pelvik Adezyonlar; Tüm abdominal ve yumurtalık haricindeki pelvik organlar karın zarı (periton) ile sarılmıştır. Karın zarına yapılacak herhangi cerrahi müdahale çok dikkatli olunsa dahi belirli ölçüde iltihaplanmaya sebep olacaktır. İltihaplanma iyileşmenin normal süreci olsa da adezyon oluşumunu skar dokularla hızlandırır.

Tendon cerrahisi; Suprojel periferal sinir cerrahi sonrası perinöral  skar doku oluşumunu önler. Suprojel adezyon bariyer tendon zedelenmesinde oluşacak adezyonları önler ve iyileşmeyi hızlandırır. El cerrahisi sonrası önlenemeyen peri-tendon adezyonlar zorlu klinik sonuçları beraberinde getirir.

 

Kullanım Alanları

  • Genel Cerrahi
  • Karaciğer Ameliyatları
  • Safra Kesesi Ameliyatları
  • Tümör Ameliyatları
  • Ortopedi (diz-kalça)
  • Plastik Cerrahi
  • Jinekoloji
  • Spinal cerrahi
  • Karpal Tünel Sendromu
  • Tendon Cerrahisi   vb  post-op adezyonun engellenmesi gerekli olduğu tüm cerrahilerde kullanılmaktadır.